YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Coğrafi İşaret

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Coğrafi İşaret

Bazı ürünler vardır ki, yüzyıllardır aynı şekilde var olagelmiştir, ortaya çıktığı coğrafyada. Bunlardan doğanın sundukları hep aynı özelliklere sahiptir, beşeri faaliyetler ile üretilenler ise hep aynı şekilde üretilmiştir ve gelenekselleşmiş bu ürünler, var oldukları coğrafyanın dışında da bilinir hale gelmişlerdir. Belirli bir bölgede yetişen meyveler, özel taşlar, pamuk, aynı üretim süreci ile üretilen peynir, tereyağı, kebap, köfte ve dokuma ürünleri yetiştikleri ya da üretildikleri bölge ile özdeşleşmiş ve bu bölge için bir işaret haline gelmiş olabilir. Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında, böyle ürünler, coğrafi işaret olarak yer bulurlar.

Coğrafi işaret koruması, 6769. Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sağlanır. Diğer sınai haklardan farklı başvuru süreci ve koruma şekline sahip olan coğrafi işaretler, sahibine tekel hakkı vermez. Bu işaretler, başvuru kapsamında açıklanan üretim süreçlerine ya da kriterlere sadık kalan tüm üreticiler tarafından, detaylandırılan denetimlerle kontrollü olarak kullanılabilir. Coğrafi işarette amaç, tescile konu ürünün özgünlüğünü, gelenekselliğini korumak ve üretiminin orjinale sadık kalınarak yapılmaya devam edilmesini sağlamaktır. Böylece, coğrafi işarete konu olan ürünü alan tüketici bilir ki, o ürün geleneksellikten sapmadan, onu bilinir yapan özellikleri ile üretilmiştir ve kendisine sunulmaktadır.

Coğrafi işarete konu olan ürünün üreticisi gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, coğrafi işaret başvurusu yapabilirler.

Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak iki şekilde değerlendirilir;

Menşe Adı; üretim, işlenme ve diğer işlemlerinin tümü, coğrafi sınırları belirlenmiş bir bölgede yapılmış üründür.

Mahreç İşareti; üretim, işlenme ve diğer işlemlerden en az biri, coğrafi sınırları belirlenmiş bir bölgede yapılan üründür.

Coğrafi işaret, koruduğu ürünün pazarlama gücünü arttırır, kırsal kalkınmayı destekler, tüketicilerin gerçek, geleneksel ürüne ulaşmasını sağlar.

Geleneksel ürünlerin değerini somutlaştırmak için, onları “coğrafi işaret”le koruyalım!