YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Hukuk

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Hukuk

Sınai ürününüz olan markanızı, patentinizi, faydalı modelinizi veya endüstriyel tasarımınızı, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun sağladığı haklar doğrultusunda tescil ile koruma sürecini başlattınız veya tescil hakkı kazandınız. Ancak iyi – kötü sürprizlerle dolu, her köşe başında risklerin bulunduğu, inişli çıkışlı ticari hayatta, haklarınıza sahip çıkmak için bazen fazlasını yapmak gerekir.

Haklarını elinizde bulundurduğunuz sınai ürününüz taklit edilebilir, kötü niyetli kişiler tarafından haksız kullanıma maruz kalabilir, tescil süreci itirazlar sonucunda aleyhinize bir kararla sonuçlanabilir ve bunun gibi hukuki yollara başvurulmasını gerektirecek durumlar ve koşullar oluşabilir.

Marka tescil başvurusu sonrasında yaşanan çeşitli itiraz süreçlerinin sonunda, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde oluşturulan üç kişilik Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, marka ve itirazlar hakkında bir karar verir. Bu karar, Kurum’un nihai kararı niteliğindedir ve tekrar itiraza konu edilemez. Bu noktada, verilen karar yerinde görülmüyorsa, marka sahibi tarafından Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararına Dava” açılması gerekir.

Marka sahibinin izni olmaksızın, tescilli markanın ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerde kullanılması ve markanın taklit edilmesi halinde, marka sahibi, “Marka Hakkına Tecavüz Davası” ile markasını koruma sürecini hukuki boyuta taşımalıdır. Benzer şekilde, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal etmek, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak da tecavüz davası konusudur. Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek durumunda da marka sahibi tecavüz davası açma yoluna gitmelidir.

Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, marka sahibi tarafından tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan markanın iptali için, menfaati olanlar, “Hükümsüzlük Davası” açabilirler. Hükümsüzlük davası, marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi gerekçesiyle de açılabilir. Yine, marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması da hükümsüzlük davası konusudur.

Sınai Mülkiyet Hukuku, özel bir hukuk alanıdır, alanda uzmanlık ve yetkinlik gerektirir. Bu nedenle, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta, hukuki sürece, Sınai Mülkiyet Hukuku’nda uzman, deneyimli bir avukatla başlamanız, sürecin sonunda kazançlı çıkmanız için büyük bir önem taşır.

Kupon Patent olarak, Sınai Haklarınızı hukuki süreçlerde en doğru şekilde savunmak üzere, deneyimli avukatımızla hizmet vermekteyiz.

Uzun soluklu hukuki işlemlerde, güvenilir ve donanımlı yol arkadaşınız olarak buradayız!