YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Patent Tescili

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Patent Tescili

Üretim, çağımızda en değerli var olma biçimidir. Gelişmişliğin temel koşuludur. Üretebildiğimiz sürece gelişiriz, söz sahibi oluruz ve insanlığa, teknolojiye, bilime katkı sağlarız.

Üretim faaliyetlerinin hem çıkış noktası hem de doğal sonucu olarak ortaya çıkan yeni ürünler, mevcut ürünlere eklenebilen yeni özellikler, yeni teknikler ve benzeri yenilikler buluş olarak adlandırılır. Ar-ge faaliyetlerinde, üniversitelerde bilimsel araştırmalar sırasında ya da bireysel çalışmalar sonucunda ortaya konulabilen bu buluşlar, sınai haklar kapsamına girer.

Buluşlar, patent ile korunur ve ancak patentle korunan bir buluş, sahibine tekel hakkı ve maddi kazanç sağlar. Patentler, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, 6769. Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, korunur. Tescilli bir patent, ticari hayattaki risklere karşı korunaklı hale gelir. Buluş konusunun taklit edilmesi söz konusu ise patentin sağladığı haklar doğrultusunda, gerekli hukuki müdahaleler ile derhal bunun önüne geçilir. Size ait olan, sizde kalır.

Patent ile fikri ürünler olan buluşlar somut değerine kavuşur, takdir edilir. Böylece, inovasyon ve üretkenliğin sürdürülmesi sağlanır, yeni fikirlerin geliştirilmesi teşvik edilir.

Patent, uzak ve zor gibi görünse de aslında o kadar hayatımızın içindedir ki… Gün içinde kullandığımız pek çok ürün patente konu olmuştur. Aynı şekilde, günlük hayatın olağan akışı içinde, hayatı kolaylaştırmak adına, aklınıza gelebilecek bir fikir, belki de patente konu olabilecek bir buluş niteliğindedir.

Bunun değerlendirmesini birlikte yapmak için bize hemen ulaşabilirsiniz.