YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Tasarım Tescille Koruma

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Tasarım Tescille Koruma

Endüstriyel tasarım bir sınai mülkiyet hakkıdır ve resmi olarak korunmalıdır. Bu sınai mülkiyet hakkını elde edebilmek ve onun getireceği diğer tüm hak ve kazanımlardan yararlanabilmek için tescil başvurusunun yapılması ve tescille koruma sürecinin başlatılması gerekir.

Tescille ilgili tüm süreçlerin yürütülmesinde, ülkemizdeki yetkili ofis Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Endüstriyel tasarımı tescille koruma süreci çok aşamalı olabilmektedir. Bu aşamaların doğru şekilde yönetilmesi, gerektiğinde itirazların, karşı görüşlerin ilgili mevzuat doğrultusunda dosyalanması, tüm süreli işlemlerin dikkatli takibi için vekillik hizmeti sağlıyoruz.