YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Misyonumuz

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Merak ettiklerinizi sormak için
Misyonumuz

Sınai Mülkiyet Hakları kapsamındaki tüm hizmetleri olması gerektiği şekilde sağlarken, ticari ortamda Sınai Haklar algısının yerleşimine ve öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmak.